Tổ chức Nouvelle Plannète tài trợ xây dựng cầu nông thôn tại huyện Tây Giang, Quảng Nam

Thứ năm, 11/07/2019 10:30 GMT+7
Ngày 9/7, UBND tỉnh Quảng Nam ký Quyết định số 2206/QĐ-UBND phê duyệt Dự án “Xây dựng cầu nông thôn tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam” do Tổ chức Nouvelle Plannète tài trợ.

Mục tiêu của dự án xây dựng 02 cầu treo dân sinh tại các thôn: Aréc và Apát, xã A vương, huyện Tây Giang nhằm giúp người dân miền núi có điều kiện giao thông đi lại thuận lợi. Dự án do Tổ chức Nouvelle Plannète (Thụy Sỹ) tài trợ, thực hiện trong năm 2019 với tổng kinh phí gần 2,864 tỷ đồng (trong đó vốn đối ứng trên 862 triệu đồng). Địa điểm thực hiện dự án: tại Xã A vương, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND huyện Tây Giang chịu trách nhiệm bố trí kinh phí đối ứng, phối hợp với nhà tài trợ và các cơ quan liên quan hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng, đảm bảo các điều kiện xây dựng cầu và thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; báo cáo kết quả tiếp nhận viện trợ cho Sở Tài chính để thực hiện ghi thu, ghi chi theo quy định. Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn UBND huyện Tây Giang, các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Nam

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1329
Lượt truy cập: 97211135