Văn phòng Bộ GTVT sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

Thứ sáu, 12/07/2019 13:00 GMT+7

Sáng ngày 12/7, Văn phòng Bộ GTVT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Công phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thay mặt Lãnh đạo Văn phòng Bộ, Phó Chánh Văn phòng Hồ Đức Thắng trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Văn phòng GTVT. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019, Văn phòng Bộ đã hoàn thành tốt hầu hết các mặt công tác. Kết quả nổi bật như: Công tác tham mưu, tổng hợp đã chủ động, đáp ứng kịp thời, đảm bảo các nhiệm vụ cấp bách, có tính chất phức tạp, quy mô lớn. Công tác cải cách hành chính được đổi mới, nhờ đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, giải quyết thủ tục hành chính đã giúp cho việc phối hợp, chất lượng giải quyết công việc của Văn phòng Bộ và các cơ quan thuộc Bộ GTVT được nâng lên, số lượng văn bản, giấy tờ đã giảm rõ rệt. Công tác truyền thông đã hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch. Công tác quản lý, sử dụng tài sản và ngân sách nhà nước bảo đảm chặt chẽ, linh hoạt, đáp ứng được các hoạt động, chương trình công tác của Bộ; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác phục vụ mặc dù có khó khăn về kinh phí hoạt động nhưng cơ sở vật chất khu cơ quan tiếp tục được cải tạo khang trang, sạch đẹp, đảm bảo chu đáo. Tuy vậy, vẫn còn một số mặt hạn chế như: Một số đơn vị trực thuộc Văn phòng có hiện tượng công chức xin chuyển công tác sang các cơ quan khác làm việc có mức thu nhập cao hơn. Việc chấp hành kỷ luật, tác phong làm việc, ý thức trách nhiệm của một số công chức, người lao động trong Văn phòng Bộ đôi khi chưa nghiêm túc. Kết quả một số nhiệm vụ chưa chủ động, chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Đồng chí Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Trí Đức và các đồng chí Phó Chánh Văn phòng Bộ chủ trì Hội nghị

Đối với nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Văn phòng Bộ tiếp tục bám sát và triển khai nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ GTVT; tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả công tác. Cùng với đó, cấp ủy đảng , thủ trưởng các đơn vị thuộc Văn phòng Bộ tiếp tục tăng cường, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao , phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2019 trên tất cả các mặt công tác của Văn phòng Bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Văn phòng Bộ, trong đó nhấn mạnh tới một số việc như: Văn phòng Bộ đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ký một số văn bản liên quan công tác văn phòng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động của Văn phòng nói riêng và khối Cơ quan Bộ nói chung, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý, xử lý văn bản đạt kết quả tốt. Việc theo dõi, đôn đốc, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, chiến lược, quy hoạch cũng được làm tốt, đảm bảo đúng tiến độ đưa ra. Hoàn thành tốt các công tác quản lý tài chính, cải cách hành chính, thủ tục hành chính; tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Lãnh đạo Bộ; theo dõi, đôn đốc trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, cử tri. Công tác truyền thông chuyển biến tích cực, tổng hợp kịp thời các nội dung liên quan đến ngành GTVT. 

Phát huy những kết quả nổi bật trên, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Bộ tiếp tục tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc Lãnh đạo Bộ, điều phối hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo chương trình công tác của Bộ. Đồng thời chủ động theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của các đơn vị hành chính bảo đảm thực hiện nhanh, hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ và công việc của các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ. Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cán bộ, công chức, người lao động…


Chánh văn phòng Bộ GTVT Nguyễn Trí Đức cam kết sẽ nỗ lực tối đa để làm tốt nhiệm vụ được giao

Kết luận Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Trí Đức trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Văn Công, lãnh đạo các cơ quan đã dành thời gian dự Hội nghị sơ kết của Văn phòng Bộ. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, đồng chí Chánh Văn phòng Bộ GTVT đã nhấn mạnh vào một số nhiệm vụ công tác cụ thể để các phòng triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trong những tháng cuối năm 2019. Đồng chí khẳng định, tập thể Văn phòng Bộ quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu, nỗ lực không ngừng và đoàn kết thống nhất cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ giao.

V.H
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1637
Lượt truy cập: 108659411