Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020

Thứ sáu, 19/07/2019 10:40 GMT+7
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Văn bản hỏa tốc số 6668/BGTVT-KHĐT ngày 17/7/2019 yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Cụ thể, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản hướng dẫn số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch năm 2020, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị nghiên cứu và nghiêm túc thực hiện nội dung 02 văn bản nêu trên để xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020, trong đó lưu ý nội dung về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019; lập kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện, đảm bảo bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trong Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị Thủ trưởng đơn vị trực tiếp rà soát, chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo và ký văn bản gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư) bằng văn bản và email (tonghop.khdt@mt.gov.vn) trước ngày 22/7/2019 để tổng hợp.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện đảm bảo tiến độ.

Nội dung Văn bản số 6668/BGTVT-KHDT xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:626
Lượt truy cập: 97210502