Công bố, điều chỉnh công bố tải trọng, khổ giới hạn các cầu trên hệ thống quốc lộ năm 2019

Thứ sáu, 16/08/2019 09:07 GMT+7

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố, điều chỉnh công bố các cầu hạn chế tải trọng và khổ giới hạn trên hệ thống quốc lộ theo quy định tại Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải.

Trên cơ sở báo cáo của các Cục Quản lý đường bộ và các Sở Giao thông vận tải quản lý quốc lộ, sau khi rà soát, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã công bố, điều chỉnh công bố các cầu hạn chế tải trọng và khổ giới hạn trên hệ thống quốc lộ trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Cụ thể, địa chỉ truy cập danh sách các cầu hạn chế tải trọng, khổ giới hạn trên hệ thống quốc lộ trên Trang Thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam: https://drvn.gov.vn/

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Cục Quản lý đường bộ và các Sở Giao thông vận tải tiếp tục rà soát, cập nhật các cầu hạn chế tải trọng, khổ giới hạn trên hệ thống quốc lộ thuộc phạm vi quản lý, trường hợp có thay đổi về tải trọng, khổ giới hạn của cầu, đường bộ đã được công bố tại địa chỉ nêu trên thì báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam để cập nhật, điều chỉnh kịp thời.

P.V

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1296
Lượt truy cập: 106047932