Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới

Thứ hai, 09/09/2019 09:37 GMT+7
Bộ GTVT vừa có Thông tư số 30/2019/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới. Mã số đăng ký: QCVN 103:2019/BGTVT.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2019.

Toàn văn Thông tư xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1172
Lượt truy cập: 106048009