Ban hành Thông tư công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi

Thứ năm, 10/10/2019 09:14 GMT+7
Ngày 03/10/2019, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 37/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi.

Thông tư có hiệu lực từ 01/12/2019 và bãi bỏ Thông tư số 03/2007/TT-BGTVT ngày 22/01/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:739
Lượt truy cập: 103074595