Bổ sung danh sách cá nhân giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ GTVT

Thứ ba, 22/10/2019 09:33 GMT+7
Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 1965/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2019 về việc bổ sung danh sách cá nhân giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, Quyết định bổ sung 01 cá nhân giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 5001/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông vận tải, như sau:

Họ và tên: Trần Văn Bổng, Chuyên viên Chính Vụ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải.

Ngày sinh: 18/7/1969.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế tổ chức vận tải ô tô.

Thời gian công tác: Tổng thời gian công tác trong ngành Giao thông vận tải là 26 năm 4 tháng (trong đó có khoảng hơn 11 năm công tác tại Vụ Tài chính).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1756
Lượt truy cập: 119890826