Công ty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất Sân bay Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng thông báo mời chào hàng Gói thầu "Mua 15 trolley hàng hóa 2 tấn"

Thứ ba, 29/10/2019 08:57 GMT+7
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất Sân bay Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng thông báo mời chào hàng Gói thầu "Mua 15 trolley hàng hóa 2 tấn"

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 1 : Mua 15 trolley hàng hóa 2 tấn.

Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

Giá gói thầu: 1.045.275.000 VND

Nội dung chính của gói thầu: Mua 15 trolley hàng hóa 2 tấn.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Dự án đầu tư Trang thiết bị phục vụ mặt đất và trang thiết bị phục vụ sửa chữa năm 2019 của Chi nhánh Đà Nẵng

3. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất sân bay Việt Nam và vốn vay.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 10 giờ 30, ngày 24 tháng 10 năm 2019 đến trước 16 giờ 00, ngày 05 tháng 11 năm 2019 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC:

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất sân bay Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng

Tầng 2, Tòa nhà Trực thăng Miền Trung – Sân bay Quốc tế Đà Nẵng

Điện thoại: +84.2363.830.338; Fax: +84.2363.824.141.

Email: hunglt@viags.vn

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 VND ( đã bao gồm thuế VAT)

9. Bảo đảm dự thầu: 15.679.125 VND (Mười lăm triệu, sáu trăm bảy mươi chín nghìn, một trăm hai mươi lăm đồng)

Hình thức bảo lãnh: đặt cọc hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng  nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00, ngày 05 tháng 11 năm 2019.

11. Thời điểm mở thầu: 16 giờ 00, ngày 05 tháng 11 năm 2019.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1049
Lượt truy cập: 108477344