Văn bản hợp nhất quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam

Thứ hai, 04/11/2019 13:45
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BGTVT quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.

Theo đó, Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30/7/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2013 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 36/2019/TT-BGTVT ngày 12/9/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2019.

Nội dung Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BGTVT xem Tại đây!
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3773
Lượt truy cập: 123.877.095