Đảng bộ Công ty VISHIPEL tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Thứ ba, 05/11/2019 13:55 GMT+7

Sáng ngày 04/11/2019, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) đã tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Tham dự Hội nghị gồm có: đ/c Phan Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty, đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty cùng toàn thể các đồng chí đảng viên và người lao động công ty tại 19 điểm cầu hội nghị trực tuyến.

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Ngọc Quang - Bí thư Đảng ủy Công ty đã quán triệt những nội dung cơ bản của Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Phan Ngọc Quang quán triệt những nội dung
của Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Với 15 điều, Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị là phương thức, giải pháp, bộ công cụ để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Để thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, giải quyết vấn đề từ gốc, làm tốt công tác cán bộ, Quy định số 205-QĐ/TW nêu rõ các nhiệm vụ đối với cấp ủy, thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu trong kiểm soát quyền lực.  Ngoài ra, Quy định nêu 6 hành vi chạy chức, chạy quyền, 8 hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; trách nhiệm cũng như biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có các hành vi này.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Phan Ngọc Quang - Bí thư Đảng ủy Công ty đã nhấn mạnh đây là Quy định mang tính chiến lược về công tác xây dựng cán bộ. Lần đầu tiên vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền chính thức được đề cập trong văn bản mang tính pháp quy của Đảng do Bộ Chính trị ban hành. Quy định số 205-QĐ/TW giúp cho toàn Đảng bộ hiểu rõ các nội dung cơ bản về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, trên cơ sở đó tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể Đảng viên và người lao động nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, toàn Công ty, góp phần khắc phục tình trạng chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ; đấu tranh với các quan điểm sai trái, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức của cán bộ Đảng viên cũng như người lao động Công ty.

Với nhiều điểm mới được quy định cụ thể, Quy định số 205-QĐ/TW là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng Đảng, công tác cán bộ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2134
Lượt truy cập: 106566143