Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch năm 2019 về việc thi tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng

Thứ sáu, 08/11/2019 16:42 GMT+7
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2094/QĐ-BGTVT "Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch năm 2019 về việc thi tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng"

Theo đó, Bộ GTVT quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch năm 2019 về việc thi tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng ban hành kèm theo Quyết định số 1557/QĐ-BGTVT ngày 22/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại điểm a khoản 9 Mục II  như sau:
“a) Thời gian tổ chức thi tuyển
- Thi vòng 1: Ngày 22/11/2019.
- Phỏng vấn vòng 2: Trước ngày 07/12/2019”.

Đồng thời, Bộ cũng sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 của Kế hoạch về phân công nhiệm vụ và tiến độ thực hiện.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3392
Lượt truy cập: 118482104