Thực hiện Kế hoạch năm 2019 về việc thi tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ GTVT, trên cơ sở kết quả thi vòng 1 (Danh sách chi tiết đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT), Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ GTVT (sau đây viết tắt là Hội đồng thi)  thông báo lịch thi phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), như sau:

Địa điểm thi: Cơ quan Bộ GTVT (số 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

Thời gian cụ thể đối với từng vị trí việc làm như sau:

TT

Đơn vị/Vị trí việc làm

Phòng thi

Thời gian

Ngày thi

Giờ bắt đầu thi

1

Vụ Đối tác công - tư

- Quản lý cơ chế, chính sách (Mã VTVL: 15.2.1)

- Xây dựng Kế hoạch - Đầu tư (Mã VTVL: 15.2.2)

7A

03/12/2019

08h30

2

Vụ Tài chính

Quản lý chế độ, chính sách (Mã VTVL: 3.2.3)

7A

03/12/2019

13h30

3

Vụ Vận tải

- Thống kê tổng hợp (Mã VTVL 7.2.6)

- Quản lý vận tải hàng hải (Mã VTVL: 7.2.5)

12A

03/12/2019

10h00

4

Vụ Quản lý doanh nghiệp

- Đổi mới doanh nghiệp (Mã VTVL: 12.2.1)

- Quản lý đầu tư và tài chính doanh nghiệp (Mã VTVL: 12.2.2)

12A

05/12/2019

08h30

5

Văn phòng Bộ

- Quản trị công sở (Mã VTVL: 14.3.10)

- Công nghệ thông tin (Mã VTVL: 14.3.9)

- Y tế cơ quan (Mã VTVL: 14.3.11)

- Kiểm soát thủ tục hành chính (Mã VTVL: 14.2.3)

12A

05/12/2019

13h30

6

Vụ Hợp tác quốc tế

- Quan hệ quốc tế (Mã VTVL: 10.2.1)

- Theo dõi hợp tác quốc tế về vận tải (Mã VTVL: 10.2.2)

7A

05/12/2019

13h30

7

Vụ Kế hoạch - Đầu tư

Quy hoạch và thẩm định dự án chuyên ngành (Mã VTVL: 2.2.2)

2D

05/12/2019

14h00

8

Vụ Tổ chức cán bộ

- Quản lý đào tạo, bồi dưỡng kiêm Quản lý đội ngũ công chức, viên chức (Mã VTVL: 11.2.3 và 11.2.4)

- Quản lý tổ chức bộ máy và biên chế kiêm quản lý nhân sự lãnh đạo quản lý (Mã VTVL: 11.2.1 và 11.2.2)

2D

06/12/2019

8h30

9

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (Mã VTVL: 17.2.4)

12A

06/12/2019

09h00

         


Đề nghị các thí sinh tập trung đúng thời gian và địa điểm nêu trên, mang theo Giấy chứng minh nhân dân (Căn cước công dân) hoặc các giấy tờ tùy thân khác (có dán ảnh) để đối chiếu khi gọi vào phòng thi. Ngoài ra, nếu cần thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với ông Nguyễn Hữu Thanh, Thư ký Hội đồng thi theo số điện thoại: 02439422381./.Danh sách thí sinh dự thi vòng 2 sẽ được niêm yết tại các phòng thi.

Toàn văn Thông báo xem tại đây.

 

Vụ TCCB

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1663
Lượt truy cập: 111068642