Ban QLDA đường Hồ Chí Minh quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị

Thứ năm, 12/12/2019 08:42 GMT+7

Chiều 11/12, Đảng ủy Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lâm Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA cho biết: Hội nghị này là bước chuẩn bị đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022,  Đại hội Đảng bộ Ban lần  thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội các chi bộ và Đại hội Đảng bộ Ban là hoạt động chính trị sâu rộng, có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thông qua đó khẳng định bản lĩnh chính trị, sự trưởng thành của Đảng bộ Ban; Sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ Ban, thể hiện sự quyết tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Lâm Văn Hoàng cũng chỉ đạo các đồng chí cấp ủy các chi bộ "phải hiểu sâu, nắm vững để vừa xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung chuẩn bị, vừa tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt yêu cầu và đúng lãnh đạo, hướng dẫn của cấp trên”.

Bên cạnh đó, đồng chí Lâm Văn Hoàng cũng yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị tập trung nghiên cứu các nội dung trọng tâm Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chỉnh trị; Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về “Chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; các Kết luận, Hướng dẫn của Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Bộ GTVT.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã được nghe Đảng ủy Ban triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về “Chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy và xây dựng Đề án nhân sự cấp ủy các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Triển khai hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng các báo cáo, góp ý tại đại hội…

Nguồn: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1299
Lượt truy cập: 100873481