Bộ GTVT trả lời kiến nghị cử tri tỉnh An Giang gửi tới trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Thứ năm, 09/01/2020 13:48 GMT+7

Bộ GTVT vừa có Công văn 24/BGTVT-KCHT ngày 02/01/2020 gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang để trả lời kiến nghị cử tri tỉnh An Giang gửi tới trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Bộ GTVT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 418/BDN ngày 8/11/2019, nội dung kiến nghị như sau: “Đề nghị Bộ GTVT có quan tâm đầu tư đèn chiều sáng trên cầu Vàm Xáng Cây Dương (huyện Châu Phú, An Giang) và một số đoạn đường trên QL91 để đảm bảo an toàn giao thông”.

Trước tiên, Bộ GTVT trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã quan tâm, góp ý về lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ. 

Về nội dung cử tri nêu trên, Bộ GTVT xin trả lời như sau: Trước thời điểm năm 2018, khi triển khai công tác bảo trì đường bộ, Bộ GTVT có sử dụng nguồn vốn của Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương để sửa chữa và bổ sung (xây dựng mới) hệ thống an toàn giao thông, trong đó có lắp đặt đèn chiếu sáng. Tuy nhiên, kể từ khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 60/2017TT-BTC ngày 15/6/2017 về việc Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ, theo đó không có mục chi cho xây dựng mới hệ thống đèn chiếu sáng. Do vậy, khi thực hiện công tác kiếm toán năm 2017 của Bộ GTVT, Kiểm toán Nhà nước đã yêu cầu Bộ GTVT:”Chấm dứt ngay tình trạng bố trí vốn cho các dự án sửa chữa định kỳ đường bộ không đúng đối tượng, không thuộc nội dung chi của Quỹ bảo trì đường bộ…”, trong đó hạng mục xây dựng hệ thống an toàn giao thông và lắp đặt đèn chiếu sáng bằng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Theo quy định tại Điều 7 Luật kiểm toán Nhà nước thì Bộ GTVT bắt buộc phải thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước tại Văn bản số 840/KTNN-TH ngày 28/12/2018 nêu trên.
Hiện nay, Bộ GTVT đang nghiên cứu đề xuất các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm bổ sung các quy định để giúp Bộ GTVT và các địa phương được chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao như nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang đã nêu trên.

Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang có ý kiến với UBND tỉnh An Giang để chỉ đạo các cơ quan tham mưu tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Trên đây là trả lời của Bộ GTVT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh An GIang, trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đề trả lời cử tri và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của cử tri đối với ngành GTVT.


 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1013
Lượt truy cập: 99671207