Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 154/TB-VPCP ngày 12/4/2020

Chủ nhật, 19/04/2020 08:05
Ngày 16/4/2020, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã ký ban hành Văn bản số 3653/BGTVT-VT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 154/TB-VPCP ngày 12/4/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Văn bản nêu rõ: Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với đại dịch Covid - 19 (Thông báo số 154/TB-VPCP ngày 12/4/2020 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình triển khai đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 154/TB-VPCP ngày 12/4/2020 nêu trên.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19, nhất là tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị kịp thời giải quyết, trả lời các kiến nghị, đề xuất theo thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ được giao; báo cáo, đề xuất Bộ GTVT những vấn đề vượt thẩm quyền.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:12860
Lượt truy cập: 127.077.181