Thông tin báo chí về việc tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công tới hết tháng 4 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải

Thứ tư, 06/05/2020 11:25 GMT+7

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÔNG TIN BÁO CHÍ 
Về việc tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công tới hết tháng 4 năm 2020 
của Bộ Giao thông vận tải

Bộ Giao thông vận tải xin gửi lời chào trân trọng tới Quý cơ quan thông tấn, báo chí!

Trong những tháng đầu năm 2020, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng, bùng phát hầu hết các quốc gia, khu vực trên thế giới và tác động, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu. Ở trong nước, dịch Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Quán triệt thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quan điểm “chống dịch như chống giặc, đồng thời thực hiện mục tiêu kép: đẩy lùi dịch bệnh, phát triển kinh tế và xác định việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công là một trong những giải pháp quan trọng giúp kích cầu nền kinh tế vượt khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đến các cơ quan đơn vị, Sở GTVT các tỉnh, thành phố được giao vốn đầu tư công, đồng thời lãnh đạo Bộ định kỳ mỗi tháng ít nhất 02 lần tổ chức họp trực tuyến để kiểm điểm, đôn đốc, chỉ đạo tiến độ giải ngân của các đơn vị. Kết quả thực hiện cho đến hết tháng 4 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải như sau:

1. Tổng quan về kế hoạch năm 2020 và tình hình giao chi tiết kế hoạch

Tổng số kế hoạch năm 2020 (KH2020) Bộ GTVT được Thủ tướng Chính phủ (TTgCP) giao 35.300,84 tỷ đồng (Bao gồm: 6.131,4 tỷ đồng vốn nước ngoài; 20.895,2 tỷ đồng vốn trong nước và 8.274,24 tỷ đồng vốn dự phòng kế hoạch trung hạn); trong đó có 1.652 tỷ đồng trả nợ Dự án BT nút giao ngã ba Huế Chính phủ đã thống nhất báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển kế hoạch cho UBND TP.Đà Nẵng chi trả. Ngoài số vốn kế hoạch 2020 được TTgCP giao, Bộ GTVT thực hiện giải ngân kéo dài kế hoạch năm 2019 sang năm 2020 khoảng 3.789 tỷ đồng. Như vậy, tổng kế hoạch giải ngân năm 2020 của Bộ khoảng 37.438‬ tỷ đồng.‬‬

Đến nay, Bộ GTVT đã giao chi tiết kế hoạch năm 2020 được 31.689 tỷ đồng ; đạt 94,2% Kế hoạch năm 2020 được TTgCP giao (31.689/33.649 tỷ đồng, không tính 1.652 tỷ đồng trả nợ dự án BT nút giao ngã ba Huế). Còn lại khoảng 1.960 tỷ đồng cần tiếp tục hoàn thiện thủ tục liên quan để giao chi tiết.

2. Về kết quả giải ngân đến hết tháng 4 năm 2020

Đến hết tháng 4/2020, Bộ dự kiến giải ngân được 9.208 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 24,6% kế hoạch giải ngân cả năm (9.208/37.438 tỷ đồng), gồm: 7.584 tỷ đồng kế hoạch năm 2020, đạt 23,9% kế hoạch đã giao các chủ đầu tư (7.584/31.689 tỷ đồng), tương đương 22,5% KH được Thủ tướng Chính phủ giao (7.584/33.649 tỷ đồng) và 1.624 tỷ đồng kế hoạch năm 2019 kéo dài, đạt 43% (1.624/3.789 tỷ đồng). Riêng trong tháng 4 giải ngân thêm được 1.711 tỷ đồng (lũy kế thực hiện đến hết tháng 4/2020 là 9.208/lũy kế thực hiện đến hết tháng 4/2020 là 7.497 tỷ đồng) 

3. Đánh giá kết quả giải ngân kế hoạch

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng, kết quả giải ngân đã có chuyển biến tích cực, công tác kế hoạch dần đi vào nề nếp. Đặc biệt nhóm các dự án đường sắt cấp bách cơ bản sẽ khởi công trong tháng 5 và tháng 6/2020. Mặc dù trong tháng 4/2020 giải ngân 1.711 tỷ đồng thấp hơn so với 2.642 tỷ đồng kế hoạch đề ra, tuy nhiên lũy kế 4 tháng cơ bản vẫn đáp ứng yêu cầu do tháng 3/2020 đã giải ngân vượt kế hoạch khoảng 850 tỷ đồng (do trả nợ được trước dự kiến của Dự án BT La Sơn - Túy Loan).

Kết quả giải ngân kế hoạch lũy kế 4 tháng đầu năm cơ bản đang bám sát kế hoạch giải ngân chi tiết do các chủ đầu tư/Ban quản lý dự án lập, đạt khoảng 99,5% kế hoạch giải ngân chi tiết (9.208/9.250 tỷ đồng, hụt khoảng 42 tỷ đồng). Bên cạnh các Chủ đầu tư/Ban QLDA có kết quả giải ngân vượt kế hoạch đề ra như Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA Thăng Long, Ban QLDA 85, Ban Đường sắt; cũng còn các chủ đầu tư có kết quả thực hiện kế hoạch đáng quan ngại là: Sở GTVT Kon Tum và Sở GTVT Hòa Bình hầu như chưa giải ngân kế hoạch 2020. 

Đánh giá công tác giải ngân kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải 4 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai trong tháng 5 và cho đến cuối năm, ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Bộ GTVT cho biết: “Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị và toàn dân đang tập trung nỗ lực kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn đặc biệt là đợt giãn cách toàn xã hội trong tháng 4 cũng ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động kinh tế - xã hội trong đó có lĩnh vực Giao thông vận tải; tuy nhiên với quyết tâm chính trị cao và ý thức được trách nhiệm của mình, Bộ Giao thông vận tải đang rất nỗ lực để thúc đẩy tiến độ giải ngân và thi công các dự án do Bộ quản lý, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia. Mặc dù kết quả giải ngân 4 tháng đạt khá cao so với bình quân chung của cả nước, tuy nhiên, kết quả giải ngân 4 tháng đầu năm phần nhiều vẫn nằm ở hoàn ứng trước kế hoạch (khoảng 5.000 tỷ đồng), hoàn trả quỹ tích lũy trả nợ của 02 dự án BT (khoảng 1.334 tỷ đồng). Phần giải ngân cho GPMB và các hợp đồng xây lắp chiếm tỷ trọng không lớn trong kết quả giải ngân. Để thực hiện thành công kế hoạch năm 2020 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì đồng chí Bộ trưởng đã chỉ đạo rất quyết liệt các Chủ đầu tư/ Ban QLDA cần kiện toàn, tăng cường năng lực cán bộ điều hành tại các dự án; phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy nhanh công tác GPMB, chỉ đạo quyết liệt công tác nội nghiệp; bên cạnh đó các Chủ đầu tư/Ban QLDA cần kiện toàn, tăng cường năng lực các phòng kế hoạch để thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng, điều hành kế hoạch được giao. Việc lập kế hoạch giải ngân phải bám sát hơn nữa tiến độ thực hiện Dự án; trong đó các cơ quan tham mưu của Bộ phải thường xuyên đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ những thủ tục đầu tư”.

Bộ Giao thông vận tải xin trân trọng thông tin tới quý cơ quan, thông tấn báo chí./.

                                                                            BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
                   
Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020

    
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2152
Lượt truy cập: 115923662