Thông tin báo chí về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ

Thứ năm, 16/04/2020 21:21 GMT+7

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 158/TB-VPCP
ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ

Bộ Giao thông vận tải xin gửi lời chào trân trọng tới quý cơ quan thông tấn báo chí!

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid - 19 (Thông báo kết luận số 158/TB-VPCP ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ), Ngày 16 tháng 4 năm 2020, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ban hành văn bản số 3655/BGTVT-VT yêu cầu các cơ quan, đơn vị (Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Sở Giao thông vận tải các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai) khẩn trương thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

A. Thời gian áp dụng từ 00 giờ 00 phút ngày 17 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 22 tháng 4 năm 2020

I. Nguyên tắc chung

Việc vận chuyển hành khách thuộc 3 nhóm địa phương: Nhóm có nguy cơ cao (Nhóm I), Nhóm có nguy cơ (Nhóm II), Nhóm có nguy cơ thấp (Nhóm III) sẽ thực hiện theo nguyên tắc dưới đây:

1. Nội tỉnh: Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 158/TB-VPCP ngày 16 tháng 4 năm 2020 (Mục 4), trong đó giao: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể việc vận chuyển hành khách bằng các phương tiện công cộng (Đường bộ, Đường thủy nội địa, Hàng hải) theo các cấp độ (yêu cầu, hạn chế, khuyến cáo đối với các hoạt động của 3 nhóm tỉnh, thành phố).

2. Liên tỉnh

a) Lĩnh vực Đường bộ, Đường thủy nội địa, Hàng hải:

- Các tỉnh thuộc nhóm I, nhóm II: Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 về lĩnh vực vận tải. Không thực hiện vận chuyển hành khách liên tỉnh, trừ trường hợp vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa. Trường hợp hành khách là người hết thời hạn cách ly hoặc trường hợp đặc biệt khác có nhu cầu di chuyển, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Y tế đề xuất và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

- Các tỉnh thuộc nhóm III: chỉ được thực hiện vận chuyển hành khách liên tỉnh giữa các tỉnh trong nhóm III với nhau theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Về đường bộ: Tổng cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn.

+ Về đường thủy nội địa: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phối hợp với các địa phương xử lý.

+ Về hàng hải: Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp với các địa phương xử lý.

b) Hàng không, Đường sắt: theo Kế hoạch cụ thể được nêu tại Mục II dưới đây.

II. Kế hoạch cụ thể

1. Hàng không

a) Các đường bay Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại (HAN -SGN), Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại (HAN - DAD), thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng và ngược lại (SGN - DAD), lịch khai thác cụ thể như sau:

- Đường bay HAN - SGN và ngược lại: tổng tần suất 06 chuyến/ngày.

- Đường bay HAN - DAD và ngược lại: tổng tấn suất 02 chuyến/ngày.

- Đường bay SGN - DAD và ngược lại: tổng tấn suất 02 chuyến/ngày.

b) Các đường bay ngoài 3 đường bay trên: Các hãng hàng không có nhu cầu khai thác lập kế hoạch gửi đến Cục Hàng không Việt Nam để xem xét, quyết định trên cơ sở tình hình dịch bệnh tại các địa phương liên quan.

2. Đường sắt

- Đối với tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh: chỉ được khai thác tối đa 02 đôi tàu khách/ngày (02 chuyến Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh và 02 chuyến ngược lại).

- Tiếp tục tạm dừng toàn bộ hoạt động của tàu khách địa phương.

B. Thời gian từ 00 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2020

Nguyên tắc chung: Căn cứ vào tình hình cụ thể về dịch bệnh trong thời gian tới của từng địa phương, việc phân loại mỗi tỉnh vào từng nhóm có thể thay đổi. Tuy nhiên, việc vận chuyển hành khách thuộc 3 nhóm địa phương: Nhóm có nguy cơ cao (Nhóm I), Nhóm có nguy cơ (Nhóm II), Nhóm có nguy cơ thấp (Nhóm III) sẽ tiếp tục được thực hiện theo nguyên tắc chung tại Mục A nêu trên.

Bộ Giao thông vận tải trân trọng thông báo và kính đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm, tuyên truyền tới nhân dân và các tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

                                                                                                                                                                                         BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

                       Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020   

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2139
Lượt truy cập: 115923808