Ban QLDA đuờng Hồ Chí Minh mời nhận hồ sơ yêu cầu Gói thầu Rà phá bom mìn, vật nổ đoạn từ Km34+000 - Km54+000, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm

Thứ sáu, 08/05/2020 14:41 GMT+7
Bên mời thầu (Ban QLDA đường Hồ Chí Minh) thực hiện phát hành hồ sơ yêu cầu Gói thầu RP2: Rà phá bom mìn, vật nổ đoạn từ Km34+000 - Km54+000, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh mời nhà thầu (Trung tâm xử lý bom mìn và Môi trường/Quân khu 5) nếu nhà thầu thực sự có nguyện vọng được thực hiện gói thầu đến Ban QLDA đường Hồ Chí Minh để mua và nhận 01 bộ hồ sơ yêu cầu, theo lịch cụ thể như sau:

Thời gian phát hành HSYC: Ngày 12/5/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp; Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, số 106 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn)

Tên tài khoản: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh;

Số tài khoản: 3731.0.1095326.00000; Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1095326;

Tại: Sở Giao dịch kho bạc nhà nước.

Thời gian địa điểm nộp HSĐX: Trước 15 giờ, ngày 19/5/2020 tại Phòng họp số 104, trụ sở Ban QLDA đường Hồ Chí Minh.

Thời điểm đóng thầu: 15 giờ, ngày 19/5/2020.

Thời điểm mở thầu (HSĐX): Bắt đầu từ 15 giờ 05 phút, ngày 19/5/2020.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1126
Lượt truy cập: 111126828