Hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung liên quan quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Thứ ba, 12/05/2020 08:43

Bộ GTVT vừa có Công văn số 4171/BGTVT-VT gửi các cơ quan, đơn vị về việc hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung liên quan quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ.

Theo đó, Bộ GTVT nhận được văn bản của một số Sở GTVT gồm: Hải Phòng (Văn bản số 941/SGTVT-QLVT ngày 15/4/2020), Thừa Thiên Huế (Văn bản số 562/SGTVT-VTPT ngày 13/4/2020), Bắc Ninh (Văn bản số 646/SGTVT- ATGT ngày 16/4/2020), Hưng Yên (Văn bản số 879/SGTVT-QLVT&PT ngày 14/4/2020), Tiền Giang (694/ SGTVT-VTPTNL ngày 23/4/2020) đề nghị hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung liên quan quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sau đây gọi tắt là Nghị định số 10/2020/NĐ- CP). Các nhóm vấn đề này, Bộ GTVT làm rõ và yêu cầu Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất triển khai thực hiện như sau:

Đối với nội dung thứ nhất: “Đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn cách xác định trình độ chuyên môn về vận tải (theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 67 Luật giao thông đường bộ năm 2008) của người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải”.

Đối với nội dung này, trên cơ sở quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 67 Luật giao thông đường bộ năm 2008, quy định tại Điều 12 Luật Giáo dục năm 2019, Điều 38 Luật Giáo dục dạy nghề năm 2019 quy định về Văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp và tiếp thu ý kiến của Sở GTVT thành phố Hồ Chí Minh (tại Văn bản số 3427/SGTVT-VTĐB ngày 20/3/2020), Sở GTVT Hà Nội (tại Văn bản số 2317/SGTVT-QLVT ngày 30/3/2020), Bộ GTVT đã bổ sung quy định vào khoản 13 Điều 3 của dự thảo Thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Theo đó, trình độ chuyên môn về vận tải của Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã được thống nhất thực hiện như sau: “Người có trình độ chuyên môn về vận tải là người có chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành vận tải trở lên”. 

Đối với nội dung thứ 2: “Đối với việc cấp lại Giấy phép do hết hạn cho các doanh nghiệp đã được cấp theo Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ, đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn thủ tục để thực hiện cấp lại cho trường hợp này (Tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ chỉ quy định cấp lại cho các trường hợp: do bị mất, bị hư hỏng, do bị thu hồi hoặc tước quyền sử dụng)".

Nội dung này, Bộ GTVT có ý kiến như sau: Tại khoản 2 Điều 36 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP đã quy định: “2. Các đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp Giấy phép kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành không phải thực hiện cấp lại cho đến khi hết hiệu lực hoặc đến khi thực hiện cấp lại. ”

Như vậy, đối với các đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo Nghị định số 86/2014/NĐ-CP khi hết hiệu lực phải làm thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

Đối với nội dung thứ 3: “Tại điểm a, khoản 9, Điều 22 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định Sở Giao thông vận tải thực hiện dán phù hiệu, biển hiệu lên xe ô tô. Tuy nhiên, trên thực tế khi xảy ra trường hợp phương tiện ở xa địa phương nơi Sở Giao thông vận tải cấp phù hiệu nên chưa thể thực hiện dán trực tiếp phù hiệu cấp mới lên phương tiện, song phù hiệu cũ của phương tiện đã hết hạn dẫn đến phương tiện không thể di chuyển về để cấp phù hiệu thì sẽ thực hiện quy định trên như thế nào? ”

Nội dung này, Bộ GTVT có ý kiến như sau: Theo quy định tại điểm a, khoản 9, Điều 22 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP thì Sở GTVT thực hiện cấp phù hiệu, biển hiệu theo quy định tại Điều 22 và dán phù hiệu, biển hiệu lên xe ô tô. Theo đó, việc dán phù hiệu, biển hiệu lên xe ô tô là trách nhiệm của Sở GTVT và Sở GTVT chủ động tổ chức thực hiện (có thể đơn vị vận tải đưa phương tiện đến Sở GTVT hoặc Sở GTVT đến đơn vị vận tải để dán lên phương tiện hoặc Sở GTVT ủy quyền cho đơn vị vận tải, tổ chức, cá nhân thực hiện dán phù hiệu, biển hiệu lên xe ô tô và đảm bảo việc dán theo đúng quy định). Đơn vị kinh doanh vận tải có trách nhiệm bố trí phương án vận chuyển phù hợp với thời hạn có giá trị của phù hiệu, biển hiệu để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.

Bộ GTVT cũng tiếp thu và giải trình cụ thể các nội dung về quy định cơ quan cấp phù hiệu kiểm tra thông tin về Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các xe ô tô để đảm bảo phương tiện đủ điều kiện kinh doanh vận tải trên hệ thống Đăng kiểm Việt Nam; về đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Trung tâm công nghệ thông tin cập nhật các mẫu đơn, mẫu biểu trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP”…

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện.

Toàn văn Công văn số 4171/BGTVT-VT xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13569
Lượt truy cập: 127.081.316