Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

Thứ năm, 14/05/2020 08:48
Ngày 13/5/2020, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã ký Công văn số 158-CV/BCSĐ yêu cầu Báo Giao thông, Tạp chí Giao thông vận tải, Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT thực hiện Hướng dẫn số: 133-HD/BTGTW ngày 22/4/2020 về hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Ban cán sự Đảng bộ GTVT yêu cầu các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ triển khai tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Qua đó, thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, biết ơn vô hạn và tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam với công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta; tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối vói Chủ tịch Hồ Chí Minh; Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tuyên truyền những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật; tăng cường đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các cơ quan báo chí chú trọng tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”: Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng Việt Nam; phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ở các cấp, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị từ Trung ương tới cơ sở; chú trọng tuyên truyền các hoạt động lớn, trọng tâm, các hoạt động diễn ra tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc và những nơi có Khu di tích, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn văn Công văn xem tại đây.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1814
Lượt truy cập: 128.992.120