Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các đơn vị y tế GTVT

Thứ ba, 26/05/2020 09:25
Ngày 19/5/2020, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã ký Quyết định số 970/QĐ-BGTVT về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các đơn vị y tế GTVT.

Theo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các đơn vị y tế GTVT, sau khi Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế được ban hành, c ác đơn vị y tế GTVT có trách nhiệm rà soát và đề xuất điều chỉnh định mức đúng với quy định và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng nêu trên để mua sắm, bố trí, trang bị, quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Các đơn vị ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng để đảm bảo việc quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng nêu trên đúng mục đích, công khai, minh bạch.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:8426
Lượt truy cập: 126.792.243