Ban hành định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I

Thứ năm, 14/05/2020 16:16
Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 900/QĐ-BGTVT ban hành định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I.

Theo đó, quyết định ban hành định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng nghề kỹ thuật xây dựng và nghề xây dựng cầu đường bộ theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ đối với Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I.

Định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng được ban hành nêu trên là số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng tối đa theo quy mô tuyển sinh/năm tại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 59/2019/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 08/7/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội). Trong quá trình thực hiện, đơn vị căn cứ định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng được ban hành tại quyết định này và tình hình thực tế công tác đào tạo để quản lý, sử dụng, mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng trong phạm vi định mức và theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. 

Trường hợp cần thiết hoặc theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải thực hiện rà soát, điều chỉnh định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đã ban hành của Trường thì yêu cầu Trường báo cáo Bộ kịp thời để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Toàn văn Quyết định số 900/QĐ-BGTVT xem Tại đây!
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:8462
Lượt truy cập: 126.793.261