Bộ GTVT triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 183/TB-VPCP

Thứ tư, 03/06/2020 14:37 GMT+7

Bộ GTVT vừa có Công văn số 5158/BGTVT-VT gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải; Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 183/TB-VPCP ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp với chủ đề “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế” (được ban hành tại Thông báo số 183/TB-VPCP ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 183/TB-VPCP ngày 15 tháng 5 năm 2020.

Vietnam Airlines đã chính thức khôi phục hoàn toàn số chuyến bay nội địa so với cùng kỳ 2019

Đồng thời, Bộ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương xem xét, xử lý các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan liên quan theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao với tinh thần quyết liệt, triệt để tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền; báo cáo kịp thời các cấp những vấn đề vượt thẩm quyền để khai thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy đầu tư; khắc phục triệt để sự trì trệ, thiếu trách nhiệm, tình trạng cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân. doanh nghiệp của một số cán bộ, công chức, viên chức.

Giao Vụ Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan dự thảo Chương trình hành động cụ thể triển khai Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 sau khi được ban hành, trong đó có các giải pháp cụ thể, thiết thực hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh, chú ý giữ ổn định kinh tế vĩ mô; tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, cải cách thủ tục kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, tăng cường hậu kiểm, cải thiện môi trường kinh doanh, tiết giảm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, tận dụng tốt các cơ hội phục hồi nền kinh tế sau dịch; đặc biệt quan tâm tới các doanh nghiệp và người lao động yếu thế, doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu tác động lớn của dịch; xử lý kiến nghị của doanh nghiệp nhanh, đúng thẩm quyền, không đùn đẩy trách nhiệm làm chậm, mất thời cơ kinh doanh của doanh nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị tạo ra một môi trường hết sức thuận lợi, thông thoáng, kịp thời cho doanh nghiệp phát triển, loại bỏ những cán bộ nhũng nhiễu tiếp cận gây khó dễ với doanh nghiệp.

Vụ Vận tải chủ trì, phối họp với các đơn vị liên quan tham mưu Lãnh đạo Bộ chủ trì một số Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo và giải quyết các khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp.

Bộ Giao thông vận tải thông báo để các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1426
Lượt truy cập: 104508905