Cục Hàng hải VN rà soát nhu cầu và dự báo xu thế kịch bản phát triển chung ngành GTVT

Thứ ba, 04/08/2020 09:38 GMT+7

Mới đây, Cục trưởng Cục Hàng hải VN Nguyễn Xuân Sang chủ trì cuộc họp về Báo cáo rà soát nhu cầu và dự báo xu thế kịch bản phát triển chung ngành Giao thông vận tải.
Tham dự họp, có các đại diện: Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải, Trung tâm Tư vấn đầu tư phát triển giao thông vận tải, các Công ty cổ phần (Tư vấn xây dựng công trình hàng hải, Tư vấn xây dựng Cảng - đường thủy); lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn của Cục Hàng hải Việt Nam: Kế hoạch - Đầu tư, Vận tải và Dịch vụ hàng hải, Kết cấu hạ tầng hàng hải, Khoa học công nghệ và Môi trường.

Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang chủ trì cuộc họp

Trình bày tại cuộc họp, đại diện Tư vấn CMB-CCTDI TEDI Port cho biết, báo cáo tóm tắt gồm bốn phần: phạm vi và phương pháp dự báo nhu cầu vận tải; số liệu đầu vào; đánh giá kết quả dự báo giai đoạn đến năm 2020 và kết quả dự báo nhu cầu vận tải đến năm 2030, 2050. Cụ thể, báo cáo tập trung xây dựng các kịch bản dự báo nhu cầu vận tải giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; phân bổ nhu cầu vận tải theo các lĩnh vực chuyên ngành và theo các hành lang vận tải chủ yếu; đồng thời xây dựng ngân hàng dữ liệu quy hoạch ngành Giao thông vận tải. Nội dung báo cáo được thực hiện thông qua các phương thức như: phối hợp với các chuyên ngành để tổng hợp thu thập số liệu, dữ liệu thống kê, số liệu khảo sát; khảo sát bổ sung một số địa điểm bến tàu, bến xe, cảng cạn…

Toàn cảnh cuộc họp

Trong khuôn khổ cuộc họp, các đại biểu tham dự đã đánh giá, trao đổi về từng nội dung trong báo cáo hướng tới mục tiêu tăng tính kết nối, sử dụng hiệu quả nhiều loại hình vận tải với mức chi phí thấp nhất trên cơ sở phân tích lợi thế và hạn chế của từng ngành, từng phương thức vận tải. Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam lưu ý Tư vấn, làm rõ số liệu thống kê và trình bày lí do lựa chọn. Đối với số liệu năm 2020, bao gồm số liệu liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Liên quan đến việc đánh giá số liệu, cần đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng giao thông đối chiếu với các quy hoạch trước đây, bổ sung kết quả nghiên cứu của Tư vấn Hàn Quốc.

Phát biểu kết luận, Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang khẳng định các nội dung thống nhất tại cuộc họp ngày hôm nay là sự nỗ lực của của Tư vấn. Theo đó, đồng chí Cục trưởng đề nghị, Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải khẩn trương rà soát nội dung báo cáo trên cơ sở các ý kiến, đóng góp của thành viên dự họp nhằm đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Ngoài ra, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cũng đề nghị, Tư vấn tiếp tục rà soát báo cáo giữa kỳ về quy hoạch cảng biển.

Ngọc Hân

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3343
Lượt truy cập: 116364942