Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ ba, 11/08/2020 16:00 GMT+7

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị, Kế hoạch số 81-KH/ĐUK ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối DNTW về việc tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng; Trong 2 ngày 10 và 11/8/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (CNTT) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra với sự tham dự của 167 đại biểu chính thức được bầu từ Đại hội các Đảng bộ/chi bộ trực thuộc và đại biểu đương nhiên là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đương nhiệm, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của gần 10 nghìn cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động toàn Tổng công ty.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội, có các đồng chí: Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN Trần Văn Thuật, đại diện lãnh các bộ, ban, ngành cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo Cục A04, CO3 Bộ Công an, Cục đăng kiểm, Cục Hàng Hải; đại diện Tổng Công ty Hàng Hải, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam…

Bí thư - Chủ tịch Hội đồng thành viên Vũ Anh Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty cho biết, đây là thời điểm mà Đảng bộ SBIC đối mặt trước nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên chúng ta cần tranh thủ thời cơ tập dụng sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự ủng hộ của các đơn vị trong và ngoài ngành tiếp tục đẩy mạnh SXKD, từng bước củng cố và nâng cao úy tín thương hiệu và vị thế, nâng cao sức cạnh tranh.

“Đại hội cần lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất trí tuệ, có tinh thần quyết tâm đổi mới dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào BCH Đảng bộ khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025. SBIC vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức vừa phải thực hiện nhiệm vụ SXKD vừa phải thực hiện công tác tái cơ cấu vì vậy sự thành công của đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của Tổng công ty trong nhiệm kỳ tiếp theo”, đồng chí Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Đồng chí Hoàng Giang – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ
đánh giá cao những nỗ lực của Tổng công ty thời gian qua

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Giang – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ đánh giá cao những nỗ lực của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy VN đã lãnh đạo và chỉ đạo và hoàn thành đại hội của 35/35 đảng bộ chi bộ cơ sở theo đúng kế hoạch của Đảng ủy Khối.

Thời gian vừa qua, đối với SBIC hoạt động SXKD gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên Đảng bộ Tổng công ty đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, triển khai các giải pháp hiệu quả từng bước nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức để thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ II đã đề ra.

“Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Tổng công ty đã được thực hiện tốt góp phần ổn định tình hình trong toàn Đảng bộ,từng bước thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên, nhất là những cán bộ chủ chốt trong toàn Tổng công ty… Công tác đấu tranh phòng chống tham những lãng phí được quan tâm chỉ đạo, kịp thời nằm bắt và giải đáp tâm tư người lao động, duy trì ổn định hoạt động SXKD ở các nhà máy chủ chốt, giảm thiểu thất thoát vốn nhà nước trong quá trình tái cơ cấu. Đây là những kết quả đáng ghi nhận mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được”, Đồng chí Hoàng Giang nhận xét và đánh giá cao công tác phê và tự phê của các cấp lãnh đạo Tổng công ty.

Theo đồng chí Hoàng Giang, quá trình tái cơ cấu còn gian nan, nhiệm vụ của Tổng công ty còn hết sức nặng nề, vì vậy SBIC cần tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, thường xuyên theo dõi nắm chắc tâm tư nguyện vọng của người lao động, tăng cường đoàn kết nội bộ, đề cao dân chủ đi đôi với kỷ luật, ngăn chặn đẩy lùi những suy thoái về tư tưởng trong toàn Đảng bộ. “Tin rằng với những nỗ lực quyết tâm của toàn Đảng bộ Tổng công ty, phương thức lãnh đạo sẽ được đổi mới, hoạt động SXKD được đẩy mạnh, SBIC sẽ có những khởi sắc hơn trong tương lai”, đồng chí Hoàng Giang nói.

Đồng chí Ngô Tùng Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng bộ đã báo cáo trước Đại hội 
kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III

Trước đó, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ, đồng chí Ngô Tùng Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng bộ đã báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III.  Trải qua nhiệm kỳ 2015 - 2020, với tình hình kinh tế, chính trị thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến động, SBIC cũng gặp phải rất nhiều khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các bộ, ban ngành, mà trực tiếp là Đảng bộ Khối Doanh nghiệpTrung ương, Bộ GTVT, Đảng bộ Tổng công ty đã thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo triển khai, duy trì các mặt công tác, và đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Toàn đảng bộ luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, trong đó tập trung các nhiệm vụ chính.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc, nề nếp, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại doanh nghiệp; lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối, của Chính phủ, của Bộ GTVT. Công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức bộ máy chuyên môn, công tác cán bộ, Công tác kiểm tra, giám sát… được thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện đồng bộ và có nhiều chuyển biến. Thực hiện nghiêm Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 07/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

Từ những bài học quý báu của nhiệm kỳ trước, với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, toàn Đảng bộ đã duy trì ổn định SXKD của các nhà máy chủ lực; tiếp tục có những sản phẩm đóng tàu xuất khẩu có giá trị cao; duy trì và bảo đảm tốt công tác sửa chữa phục vụ các chủ tàu trong nước và quốc tế; cơ bản đảm bảo việc làm, chế độ chính sách cho NLĐ; tập trung tổ chức lại hoạt động của 8 doanh nghiệp giữ lại theo giữ lại theo quyết định 1224 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của BGTVT, Đảng ủy Khối DNTW; Tiếp tục tiến hành công tác tái cơ cấu toàn diện Tổng công ty.

Đại hội đã thảo luận và đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, với ý chí và quyết tâm thực hiện mục tiêu: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, đổi mới, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát huy vai trò nòng cốt của Tổng công ty trong phát triển ngành công nghiệp đóng tàu”.

BCH Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy lần thứ IV,
nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 23 đồng chí

Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty CNTT, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 23 đồng chí. Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí, Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV được bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ Tổng công ty CNTT. Đồng chí Ngô Tùng Lâm được bầu tiếp tục  giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty CNTT. UBKT  Đảng ủy Tổng công ty gồm 7 đồng chí. Đ/c Nguyễn Hữu Thiệp được bầu chức vụ Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng công ty CNTT. Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

H.N

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2638
Lượt truy cập: 116005137