Hướng dẫn khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2016-2020

Thứ sáu, 04/09/2020 15:09

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 8717/BGTVT-TCCB ngày 03/9/2020 "Hướng dẫn khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2016-2020".

Theo đó, đối tượng khen thưởng là các tập thể, cá nhân là gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2020 tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

Tiêu chuẩn xét khen thưởng cụ thể như sau: Đối với tập thể: Là tập thể tiêu biểu nhất trong số các tập thể thuộc cơ quan, đơn vị đạt đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2, Điều 14 Thông tư số 13/2018/TT-BGTVT ngày 19/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải.

- Đối với cá nhân: Là cá nhân tiêu biểu nhất trong số các cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị đạt đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Khoản 3, Điều 14 Thông tư số 13/2018/TT-BGTVT ngày 19/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo quy định tại Khoản 10, Điều 18 Thông tư số 13/2018/TT-BGTVT ngày 19/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và các văn bản khác theo quy định của pháp luật.

Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng Phong trào thi đua yêu nước 05 năm 2016 - 2020 về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 10/9/2020.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:7974
Lượt truy cập: 142.945.648