Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tăng cường hợp tác với Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thứ ba, 15/09/2020 13:25

Sáng 15/9, tại trụ sở Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, TP Hà Nội, ông Lê Đỗ Mười, Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, Bộ Giao thông vận tải và ông Trần Hồng Quang, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Biên bản ghi nhớ giữa hai Viện.

Tham dự buổi lễ có các Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT: Nguyễn Thị Phương Hiền, Đào Văn Đông; Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Vịnh; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của hai Viện.

Anh 1

Viện trưởng Lê Đỗ Mười (bên trái) và Viện trưởng Trần Hồng Quang

  thay mặt lãnh đạo hai Viện Chiến lược ký Biên bản ghi nhớ giữa hai bên

Ông Lê Đỗ Mười, Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT cho biết, sau thời gian chuẩn bị, với sự trao đổi, thảo luận tích cực của đơn vị đầu mối của hai bên, hôm nay, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT và Viện Chiến lược phát triển thống nhất nội dung hợp tác liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nghiên cứu khoa học và hoạt động tư vấn vì lợi ích của hai bên.

Theo Viện trưởng Lê Đỗ Mười, mục tiêu của việc ký Biên bản ghi nhớ giữa hai Viện nhằm tạo nền tảng vững chắc cho các mối quan hệ hiện thời và trong tương lai giữa hai bên; trao đổi thông tin, phát huy khả năng, thế mạnh, năng lực chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên môn của mỗi bên; đồng thời chia sẻ các kết quả, lợi ích trong các hoạt động hợp tác.

“Nhận thức rằng mối quan hệ giữa hai bên là nhân tố có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy và tạo điều kiện cho việc hợp tác thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nghiên cứu khoa học và hoạt động tư vấn; mong muốn tiếp tục tiến hành các bước tiếp theo để hiện thực hóa các nội dung hợp tác; phù hợp với pháp luật, chức năng, nhiệm vụ và các quy định hiện hành của mỗi bên” - Viện trưởng Lê Đỗ Mười cho biết.

Việc ký Biên bản ghi nhớ nhằm tạo nền tảng vững chắc 

cho các mối quan hệ hiện thời và trong tương lai giữa hai Viện.

Tại buổi lễ, ông Lê Đỗ Mười, Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, Bộ Giao thông vận tải và ông Trần Hồng Quang, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng lãnh đạo của hai Viện đã trao đổi, thảo luận, bàn bạc và đi đến thống nhất ký Biên bản ghi nhớ giữa hai Viện.

Theo đó, hai bên hợp tác trong thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên; hợp tác trong thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo của mỗi bên; hợp tác trong thực hiện các hoạt động tư vấn của mỗi bên cho bên thứ ba hoặc hai bên cùng phối hợp, liên danh tư vấn, hỗ trợ cho bên thứ ba.

Hai bên hợp tác trên tinh thần tự nguyện, tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau giải quyết các nội dung hợp tác cụ thể theo quy định của pháp luật; thực hiện các nội dung hợp tác trên tinh thần trách nhiệm, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hỗ trợ tài chính tương ứng (nếu có); nghĩa vụ tài chính của hai bên nếu có, sẽ được điều chỉnh bằng một thỏa thuận/hợp đồng khác trên cơ sở nhất trí của hai bên; hai bên chịu trách nhiệm đối với các nội dung công việc hợp tác cụ thể.

Hai bên trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, tham gia ý kiến trong lĩnh vực công tác và khả năng của mình cho bên kia khi được yêu cầu; cử/cho phép chuyên gia tham gia các nhiệm vụ do bên kia triển khai khi được yêu cầu; thông qua hình thức ký hợp đồng giữa hai bên với nhau; thông qua hình thức ký hợp đồng trực tiếp giữa một bên với chuyên gia của bên kia; thông qua hình thức ký hợp đồng của hai bên với bên thứ ba.

Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11982
Lượt truy cập: 158.107.738