Văn phòng Bộ GTVT thông báo nhu cầu tìm đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Thứ tư, 11/11/2020 00:34
Triển khai thực hiện Quyết định số 111/QĐ-VP ngày 07/10/2020 của Chánh Văn phòng Bộ GTVT về việc thanh lý tài sản cố định hữu hình, ngày 09/11/2020, Văn phòng Bộ GTVT có văn bản thông báo nhu cầu tìm đơn vị tổ chức đấu giá cho tài sản, cụ thể như sau:

- Tài sản đấu giá: Phương tiện vận tải thanh lý. 

- Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 613.925.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm mười ba triệu chín trăm hai mươi lăm ngàn đồng). 

- Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: 

+ Được cấp phép hoạt động bởi Sở Tư pháp; 

+ Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố; 

+ Là các đơn vị đấu giá đang hoạt động trên thị trường và được đánh giá là có uy tín, có quy trình thực hiện đấu giá công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi cho Văn phòng Bộ GTVT; 

+ Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá, có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả, có thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá tài sản phù hợp. 

+ Số lượng đấu giá viên tối thiểu là 03 người; 

+ Kinh nghiệm đấu giá: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản tối thiểu 05 năm; 

- Hồ sơ tham gia lựa chọn đơn vị đấu giá: Đơn đăng ký; hồ sơ năng lực. 

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ ngày 10/11/2020 đến ngày 13/11/2020 (Trong giờ hành chính) tại: Phòng Văn thư lưu trữ - Văn phòng Bộ GTVT, Nhà D, Số 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

+ Người liên hệ: Đồng chí Đào Phương Quyên - Trưởng phòng Văn thư lưu trữ, số điện thoại 0936646560. 

Văn phòng Bộ GTVT sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, Văn phòng Bộ GTVT không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn. 
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:15945
Lượt truy cập: 145.449.647