Hợp nhất Thông tư Quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Thứ hai, 07/12/2020 14:23 GMT+7
Ngày 03/12/2020, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGTVT Thông tư Quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Theo đó, Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 30/2020/TT-BGTVT ngày 18 tháng 11 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2021. 

Nội dung Văn bản hợp nhất xem tại đây.
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3318
Lượt truy cập: 116364169