11 thủ tục hành chính hàng hải tham gia Cơ chế một cửa quốc gia

Thứ ba, 22/12/2020 08:13 GMT+7

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, năm 2020, đơn vị này đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Giao thông vận tải) và Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) triển khai 11 thủ tục hành chính lĩnh vực hàng hải tham gia Cơ chế một cửa quốc gia.

Ảnh: TL.

Cụ thể, Cục Hàng hải Việt Nam đã thực hiện 11 thủ tục hành chính lĩnh vực hàng hải trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, tại 23 cảng vụ hàng hải; triển khai thực hiện phát hành biên lai thu phí, lệ phí hàng hải điện tử.

Tính đến nay, tổng số hồ sơ điện tử được 23 cảng vụ hàng hải tiếp nhận, phê duyệt từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/12/2020 là 100.413 hồ sơ (trong đó, có 100.037 hồ sơ được cấp phép điện tử - ký số) đạt tỷ lệ 95% trên tổng số hồ sơ thực tế.

Năm 2020, Cục Hàng hải Việt Nam đã triển khai thực hiện kiến trúc chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải (GTVT), gồm các nội dung sau: thực hiện dự án “Nâng cấp Cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng đăng ký tàu biển” và dự án “Nâng cấp Cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng quản lý thuyền viên” để tích hợp với Cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung về phương tiện và người điều khiển phương tiện của Bộ GTVT; đồng thời, triển khai xây dựng, nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành của đơn vị để kết nối, liên thông với trục liên thông văn bản Bộ GTVT.

Ngoài ra, Cục Hàng hải cũng hoàn thành tích hợp 39 thủ tục hành chính lĩnh vực hàng hải lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ GTVT. Hiện nay, Cục Hàng hải Việt Nam có tổng số 53 thủ tục hành chính được tích hợp trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ GTVT.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2639
Lượt truy cập: 116257708