Bộ GTVT ban hành Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Thứ sáu, 22/01/2021 09:54 GMT+7
Ngày 20/1/2021, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã ký ban hành Quyết định số 164/QĐ-BGTVT ban hành Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/1/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành GTVT có trách nhiệm quán triệt nội dung Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/1/2021 của Chính phủ, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định và Chương trình hành động xem tại đây.


 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2668
Lượt truy cập: 116163661