Đồng Tháp: Phát động phong trào thi đua chuyên đề đảm bảo trật tự ATGT năm 2021

Thứ hai, 01/02/2021 14:03 GMT+7

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2021. Thời gian tổ chức thi đua từ nay đến ngày 31/12/2021, thi đua thực hiện tốt “Năm an toàn giao thông” năm 2021, với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm TTATGT”.

Ảnh minh họa

Mục tiêu Kế hoạch giảm từ 5 - 10% số vụ, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2020. Trong đó, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của chính quyền, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, đẩy mạnh xây dựng văn hóa giao thông.

Nội dung thi đua chung là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 45 ngày 1/2/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác bảo đảm TTATGT và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 12 ngày 19/2/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021; Kế hoạch 161 ngày 1/6/2019 của UBND tỉnh về tăng cường đảm bảo TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Về nội dung thi đua cụ thể, các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, các sở, ban, ngành và đoàn thể xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 về bảo đảm TTATGT theo ngành, đơn vị, lĩnh vực và tổ chức triển khai thực hiện; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công trên lĩnh vực đơn vị, địa bàn phụ trách, đề xuất các biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn quản lý; tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT với các hình thức đa dạng, nội dung phù hợp; thực hiện Năm An toàn giao thông phù hợp với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm TTATGT” tăng cường công tác tuyên truyền an toàn giao thông đến các đối tượng có nguy cơ vi phạm TTATGT trên địa bàn tỉnh.

Đối với các Ban An toàn giao thông huyện, thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua, xác định những nhiệm vụ cụ thể, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế của địa phương. Đặc biệt, quan tâm công tác thi đua bảo đảm TTATGT tại các xã, phường, thị trấn; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm TTATGT.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch “Phong trào thi đua bảo đảm TTATGT 2021”; hướng dẫn phát động phong trào thi đua đến các đơn vị trực thuộc, đến từng cán bộ, công chức, viên chức và từng hộ dân; yêu cầu các đơn vị, cơ sở trực thuộc tổ chức thực hiện rà soát, bổ sung đăng ký thi đua “Gương mẫu chấp hành pháp luật an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” đối với cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh. Thường xuyên bám sát cơ sở để phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa của các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, làm nồng cốt cho phong trào thi đua...

Nguồn: Báo Đồng Tháp

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3084
Lượt truy cập: 118271790