Gia Lai: 300 tỷ đồng đầu tư nâng cấp, cải tạo Tỉnh lộ 663, 664

Thứ sáu, 05/03/2021 13:20 GMT+7

ội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Nghị quyết số 315/NQ-HĐND và Nghị quyết số 316/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo Tỉnh lộ 663, Tỉnh lộ 664 (đoạn Km 0 - Km15+350m).

Theo đó, cả 2 dự án đều có mức đầu tư 150 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương; thời gian thực hiện trong 3 năm (2021-2023); được giao cho Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh quản lý. Mục tiêu đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông; từng bước hoàn thiện hệ thống các tuyến đường tỉnh trên địa bàn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi 2 dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh, các địa phương và cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Nguồn: Báo Gia Lai

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1857
Lượt truy cập: 118409531