Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-07 Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1

Thứ ba, 06/04/2021 10:49
Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận vừa ra Văn bản số 549/PMUMT-KHTH thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-07: Tư vấn giám sát xây dựng đoạn tuyến Km107+363,08 - Km113+500 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1.

Thông tin về gói thầu

Tên gói thầu: Gói thầu TV-07: Tư vấn giám sát xây dựng đoạn tuyến Km107+363,08-Km113+500

Giá gói thầu: 6.770.229.120 đồng

Bên mời thầu: Ban Quán lý dự án Mỹ Thuận

Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 48 tháng (Theo tiến độ gói thầu xây lắp + thời gian bảo hành công trình)

Thời điểm hoàn thành đăng tái kết quả lựa chọn nhà thầu: ngày 30/3/2021.

Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

Mã số doanh nghiệp: 0301099306

Tên nhà thầu: Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình 625 và Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng công trình giao thông Miền Bắc

Giá dự thầu: 6.770.229.120 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, bảy trăm bảy mươi triệu, hai trăm hai mươi chín nghìn, một trăm hai mươi đồng).

Điểm kỹ thuật: 78,87 điểm

Giá trúng thầu (bao gồm thuế VAT): 6.770.229.120 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, bảy trăm bảy mươi triệu, hai trăm hai mươi chín nghìn, một trăm hai mươi đồng).

Danh sách nhà thầu không được lựa chọn: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng A2Z; Lý do: Không đáp ứng về tư cách hợp lệ theo yêu cầu của E-HSMT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:14542
Lượt truy cập: 140.502.410