Kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đoạn cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Thứ hai, 21/12/2020 09:28
Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

1. Nội dung kết quả lựa chọn nhà đầu tư: 

- Tên dự án: Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

- Địa điểm xây dựng: tỉnh Khánh Hòa.

- Quy mô đầu tư: Thiết kế bảo đảm các yếu tố hình học đạt tiêu chuẩn đường cao tốc vận tốc thiết kế 120km/h (Tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc TCVN 5729 - 2012), phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe thiết kế với vận tốc 80km/h. Quy mô mặt cắt ngang giai đoạn hoàn chỉnh (6 làn xe), bề rộng nền đường Bnền= 32,25m; giai đoạn phân kỳ (4 làn xe), bề rộng nền đường Bnền= 17m.

- Tên nhà đầu tư trúng thầu: Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải.

- Giá trị trúng thầu (Vốn góp của nhà nước được sử dụng để hỗ trợ xây dựng công trình nhằm đảm bảo tính khả thi tài chính cho dự án - VGF): 1.788,280 tỷ đồng. 

- Loại hợp đồng: Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).

- Thời gian thực hiện:

+ Thời gian xây dựng: 02 năm.

+ Thời gian thu phí và vận hành khai thác: 16 năm 03 tháng 28 ngày.

- Các điều kiện sử dụng đất để thực hiện dự án: Địa điểm các huyện Diên Khánh, Cam Lâm và thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà; Diện tích sử dụng đất khoảng 419ha.

- Tổng mức đầu tư giai đoạn phân kỳ: 7.615 tỷ đồng.

- Tổng vốn đầu tư cập nhật sau bước TKKT, dự toán công trình 5.536,15 tỷ đồng, bao gồm: 

+ Nguồn vốn nhà đầu tư khoảng 2.556,99 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án khoảng 2.979,16 tỷ đồng (phần vốn góp của nhà nước được sử dụng để hỗ trợ xây dựng công trình nhằm đảm bảo tính khả thi tài chính cho dự án - VGF khoảng 1.800,28 tỷ đồng; phần vốn hỗ trợ của nhà nước khoảng 1.178,88 tỷ đồng thuộc trách nhiệm của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn nhà nước tham gia thực hiện dự án và nguồn vốn nhà đầu tư.

2. Danh sách các nhà đầu tư không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà đầu tư: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã có thông báo gửi các nhà đầu tư tham gia đấu thầu tại Văn bản số 2484/BĐHCM-TCG ngày 02/11/2020.

3. Kế hoạch đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng: Các Bên sẽ tiến hành đàm phán Hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu để ký kết Hợp đồng này (Thời gian cụ thể theo thông báo của Bộ Giao thông vận tải).

4. Các nội dung cần lưu ý: Nhà đầu tư có nghĩa vụ thành lập Doanh nghiệp dự án để tham gia ký kết hợp đồng trong vòng 1 tháng kể từ ngày công bố kết quả trúng thầu.

Ghi chú: Đề nghị các nhà đầu tư không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đến nhận lại hồ sơ đề xuất tài chính trước 17h00 ngày 15/01/2021. Nếu sau ngày 15/01/2020 nhà đầu tư không đến nhận lại hồ sơ thì Bên mời thầu sẽ xử lý hồ sơ theo quy định.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thông báo để các nhà đầu tư được biết và triển khai thực hiện các bước tiếp theo./. 
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:5935
Lượt truy cập: 143.053.440