H. Cần Đước (Long An): Huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

Thứ năm, 08/04/2021 09:28 GMT+7

Một trong hai chương trình đột phá của Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ huyện Cần Đước (Long An) nhiệm kỳ 2020-2025 là Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông để phục vụ phát triển KT-XH huyện. Đến nay, chương trình này được Huyện ủy Cần Đước triển khai, thực hiện, bước đầu mang lại nhiều tín hiệu vui, tạo được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Huyện ủy Cần Đước xác định “chìa khóa” để đưa NQĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống, trong đó có Chương trình đột phá Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông để phục vụ phát triển KT-XH trên địa bàn huyện, là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giúp cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, hiệu quả của các chương trình, công trình, chỉ tiêu NQĐH Đảng bộ huyện đã đề ra. Theo đó, Huyện ủy Cần Đước xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, chương trình hành động thực hiện NQĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra ngay sau khi ĐH Đảng bộ huyện thành công; đồng thời, tổ chức nhiều hội nghị quán triệt, triển khai NQ đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Bí thư Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Văn Đát thông tin: “Với quyết tâm sớm đưa NQĐH vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mới ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy tập trung công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào thi đua để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Đến nay, việc triển khai, quán triệt NQĐH đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã hoàn thành. Riêng đối với Chương trình đột phá Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông để phục vụ phát triển KT-XH trên địa bàn huyện, Huyện ủy, UBND huyện đang tập trung mọi nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án do tỉnh và Trung ương đầu tư trên địa bàn huyện; đồng thời, huy động nhiều nguồn lực từ nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn (GTNT) theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm””.

Cần Đước huy động nhiều nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn

ĐH Đảng bộ huyện Cần Đước nhiệm kỳ 2020-2025 chọn việc huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng GTNT nhằm tạo động lực, điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển nhanh, bền vững, góp phần nâng chất huyện điểm điển hình về văn hóa và hướng đến hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới. Hiểu được mục đích, ý nghĩa của chương trình đột phá mang lại, người dân trên địa bàn huyện luôn tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động.

Chủ tịch UBND xã Tân Ân - Trần Quốc Mạnh nói: “Tân Ân đang trong hành trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, trong đó, tiêu chí GTNT đóng vai trò quan trọng, đòi hỏi phải có nguồn kinh phí đầu tư rất lớn từ các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, người dân xã Tân Ân chủ động hiến đất, góp ngày công, kinh phí làm đường GTNT. Hiện nay, xã có 100% đường xã được nhựa hóa hoặc bêtông hóa, trên 65% đường ấp được nhựa hóa hoặc bêtông hóa, bảo đảm ôtô đi lại thuận lợi quanh năm (chỉ tiêu trên 70%). Để tiêu chí đường ấp được nhựa hóa hoặc bêtông hoàn thành, xã đang tiến hành giải phóng mặt bằng, vận động người dân hiến đất, góp ngày công, kinh phí hoàn thành 6 tuyến đường như đường liên ấp 2A - ấp 3, đường GTNT ấp 2B, đường GTNT ấp 3,... Dự kiến sau khi các tuyến đường này hoàn thành sẽ nâng tỷ lệ đường ấp được nhựa hóa hoặc bêtông hóa lên 75%, hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao”.

Có thể thấy, bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, NQĐH Đảng bộ huyện Cần Đước nhiệm kỳ 2020-2025 đã được triển khai sâu, rộng, dần đi vào cuộc sống. Qua đó, càng khẳng định các chương trình, công trình, chỉ tiêu NQĐH đề ra sát với tình hình thực tế, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội địa phương.

Ông Nguyễn Văn Đát cho biết: “Thời gian tới, để sớm thực hiện thắng lợi Chương trình đột phá của NQĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 về Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông để phục vụ phát triển KT-XH huyện, Huyện ủy tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH, bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm theo đúng lộ trình NQĐH; chú trọng các công trình quan trọng, thiết yếu về giao thông, thủy lợi, nước hợp vệ sinh, trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa; tăng cường công tác giám sát, thanh tra để nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư và chất lượng các công trình; tiếp tục đầu tư nâng chất đô thị thị trấn Cần Đước, Rạch Kiến, đồng thời phát triển đô thị mới ở các nơi có điều kiện như xã Long Cang, Long Định, Long Hựu Đông; tranh thủ nguồn lực các cấp tập trung công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án do Trung ương, tỉnh đầu tư,…”./.

Nguồn: Báo Long An

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3209
Lượt truy cập: 118269667