Phê duyệt danh sách cán bộ làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ GTVT

Thứ năm, 17/06/2021 14:37
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông vừa ký Quyết định số 1087 phê duyệt danh sách cán bộ làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ GTVT.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Giao thông vận tải với 18 thành viên.

Cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao và được hưởng chế độ hỗ trợ về kinh phí và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3510/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt danh sách cán bộ làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Giao thông vận tải.

Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:4759
Lượt truy cập: 126.948.237