Ban hành Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật của Bộ GTVT trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thứ năm, 24/06/2021 14:51
Thứ trưởng Lê Anh Tuấn vừa ký Quyết định số 1127/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật của Bộ GTVT trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật của Bộ Giao thông vận tải trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quy chế gồm 05 điều quy định về việc thực hiện giải đáp pháp luật của Bộ GTVT trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là doanh nghiệp). Quy chế không áp dụng đối với vụ việc cụ thể liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, phản ánh, kiến nghị liên quan đến các quy định về thủ tục hành chính và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức.

Quy chế áp dụng đối với các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục, Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Bộ GTVT(sau đây gọi là các cơ quan, đơn vị).

Quy định về hình thức câu hỏi, việc trả lời câu hỏi, trình tự thực hiện việc giải đáp pháp luật được nêu chi tiết trong Quy chế. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1529/QĐ-BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật của Bộ Giao thông vận tải trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:4396
Lượt truy cập: 126.943.273