Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tàu Huấn luyện phục vụ đào tạo nghề Khai thác máy tàu thủy và Điều khiển tàu biển của Trường Cao đẳng Hàng hải I

Thứ năm, 03/06/2021 10:16
Ngày 26/5/2021, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 930/QĐ-BGTVT ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tàu Huấn luyện phục vụ đào tạo nghề Khai thác máy tàu thủy và Điều khiển tàu biển của Trường Cao đẳng Hàng hải I (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Theo đó, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tàu Huấn luyện được ban hành tại Điều 1 của Quyết định này triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định hiện hành bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:983
Lượt truy cập: 128.988.940