Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2020 theo quy định

Thứ tư, 07/07/2021 15:12
Ngày 6/7/2021, Bộ GTVT đã có Văn bản số 6490/BGTVT-TC gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục Quản lý nhà nước chuyên ngành; Cục Quản lý xây dựng & chất lượng công trình giao thông; các Vụ: Tài chính; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch đầu tư; Đối tác công-tư; các Ban Quản lý dự án: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 85, Thăng Long, đường Hồ Chí Minh, Hàng hải, Đường sắt, Đường thủy, Mỹ Thuận; các Tổng công ty: Đường sắt Việt Nam, ACV, VEC; các Viện, Trường thuộc Bộ GTVT; các Sở Giao thông vận tải về việc chấn chỉnh và công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2020.

Cụ thể, Bộ GTVT nhận được Văn bản số 5678/BTC-ĐT ngày 31/05/2021 của Bộ Tài chính về việc công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2020, Bộ GTVT chấn chỉnh và thông báo công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2020 do Bộ GTVT quản lý như sau: 

Về công tác báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2020, Bộ GTVT đã có Văn bản số 12569/BGTVT-TC ngày 08/12/2020 yêu cầu các cơ quan phê duyệt, chủ đầu tư, Ban QLDA phải nộp báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2020 về Bộ GTVT trước ngày 03/1/2020, báo cáo phải đầy đủ nội dung và đúng biểu mẫu theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020. Bộ GTVT đã nhận được báo cáo của các cơ quan, đơn vị tuy nhiên còn một số tồn tại. 

Do vậy, Bộ yêu cầu các cơ quan đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành. Khi thực hiện báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2021 phải nghiên cứu kỹ quy định về biểu mẫu, thông tin số liệu báo cáo theo quy định của Chính phủ về thanh, quyết toán vốn đầu tư công và nộp báo cáo về Bộ GTVT đúng hạn theo quy định để Bộ GTVT báo cáo Bộ Tài chính kịp thời. 

Căn cứ báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Bộ GTVT đã có văn bản số 1077/BGTVT-TC ngày 04/02/2021 báo cáo tình hình công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2020 gửi Bộ Tài chính theo quy định. 

Trong Văn bản 6490, Bộ GTVT cũng nêu rõ tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2020, đối với công tác thẩm tra, đã phê duyệt quyết toán; đã nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, đang thẩm tra phê duyệt quyết toán; công tác lập, trình duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Từ tình hình tổng hợp kết quả công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2020 nêu trên và để đảm bảo công tác quyết toán dự án hoàn thành được thực hiện đúng quy định, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 03/06/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Nội dung Văn bản 6490/BGTVT-TC xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:17177
Lượt truy cập: 157.833.464