Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải (06/02/2023)

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Quyết định số 72/QĐ-BGTVT ngày 3/2/2023 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2021 (19/01/2023)

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 465/BGTVT-TC gửi Vụ Kế hoạch – Đầu tư, Văn phòng Bộ GTVT; các Cục: Đường bộ VN, Hàng hải VN, Đường thủy nội địa VN, Hàng không VN, Đường sắt VN, QLĐT xây dựng; các Ban QLDA: Đường sắt, Đường thủy, Hàng hải, Mỹ Thuận, Thăng Long, Đường HCM, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 85; các Trường, Viện, Học Viện; các Tổng công ty: Đường sắt VN, Đầu tư và phát triển đường cao tốc VN, Cảng Hàng không Việt Nam; Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; các Sở Giao thông vận tải yêu cầu "triển khai Thông báo số 829/TB-BTC ngày 16/12/2022 của Bộ Tài chính về việc thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải"

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Bộ GTVT (15/03/2022)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 314/QĐ-BGTVT ngày 14/03/2022 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải.

Công khai số liệu thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2020 của Bộ GTVT (22/02/2022)

Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm vừa ký ban hành Công văn số 1563/BGTVT-TC ngày 21/2/2022 gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; các Tổng công ty: Đường sắt VN, Đầu tư và phát triển đường cao tốc VN, Cảng Hàng không Việt Nam; Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; Các Sở Giao thông vận tải về việc công khai số liệu thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2020 của Bộ GTVT.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2020 theo quy định (07/07/2021)

Ngày 6/7/2021, Bộ GTVT đã có Văn bản số 6490/BGTVT-TC gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục Quản lý nhà nước chuyên ngành; Cục Quản lý xây dựng & chất lượng công trình giao thông; các Vụ: Tài chính; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch đầu tư; Đối tác công-tư; các Ban Quản lý dự án: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 85, Thăng Long, đường Hồ Chí Minh, Hàng hải, Đường sắt, Đường thủy, Mỹ Thuận; các Tổng công ty: Đường sắt Việt Nam, ACV, VEC; các Viện, Trường thuộc Bộ GTVT; các Sở Giao thông vận tải về việc chấn chỉnh và công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2020.

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Bộ GTVT (22/04/2021)

Thứ trưởng Nguyễn Nhật vừa ký bàn hành Quyết định số 600/QĐ-BGTVT Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Bộ GTVT.

Trang:
Tìm theo ngày :

Khách online:17447
Lượt truy cập: 157.834.779