Văn bản hợp nhất quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa

Thứ tư, 14/07/2021 15:48
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa

Theo đó, Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 35/2020/TT-BGTVT ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội địa có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.

Toàn văn Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BGTVT xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:9278
Lượt truy cập: 127.234.510