Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Thứ sáu, 27/08/2021 00:19

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang vừa ký Quyết định số 1588/QĐ-BGTVT ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Hướng dẫn này nhằm đảm bảo phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn trong việc lưu thông, vận chuyển bằng vận tải đường thủy nội địa giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước trong thời gian diễn ra dịch Covid-19 phù hợp với điều kiện vận tải đường thủy nội địa.

Hướng dẫn đảm bảo tính chủ động, thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương khi áp dụng các cấp độ phòng chống dịch khác nhau theo quy định của pháp luật và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Chỉ thị số 16/CT-TTg). Đồng thời, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải hàng hoá bằng đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.


Tuyến giao thông thuỷ Kênh Chợ Gạo

Hướng dẫn tạm thời này áp dụng đối với hoạt động vận tải hàng hoá bằng đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và nhằm triển khai thực hiện nghiêm, đầy đủ các yêu cầu của cơ quan Y tế. Đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng thanh tra Giao thông vận tải, đơn vị vận tải và đơn vị có liên quan đến công tác phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải đường thủy nội địa; Tổ chức, cá nhân có liên quan đến quá trình vận chuyển hàng hoá bằng đường thủy nội địa.

Yêu cầu chung về phương tiện: Phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau khi hoạt động vận ch uyển theo đúng quy định của Bộ Y tế. Về thuyền viên, người lái phương tiện: Phải đáp ứng các điều kiện làm việc trên phương tiện theo quy định của pháp luật; phải khai báo y tế thông qua phần mềm NCOVI, Bluezone, tokhaiyte.vn… và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định 5K của Bộ Y tế. Luôn cài đặt và bật ứng dụng Bluezone để cảnh báo tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19; Trước, trong và sau quá trình vận chuyển hàng hóa thuyền viên, người lái phương tiện phải tự theo dõi nhiệt độ và sức khỏe hàng ngày, nếu có ho, sốt, khó thở, mệt mỏi thì thông báo ngay cho đơn vị quản lý (chủ phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải) và cơ quan y tế để xử lý kịp thời; Phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 (test nhanh hoặc bằng phương pháp RT-PCR) được thực hiện trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm.

thời gian hành trình trên tuyến (từ khi rời cảng bến cuối cùng đến khi cập cảng, bến gần nhất), nếu giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 hết hiệu lực, thì được kéo dài thời gian hiệu lực của giấy xét nghiệm đến khi phương tiện cập cảng, bến thủy nội địa gần nhất theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

Về hàng hóa vận chuyển: Việc vận chuyển hàng hóa phải tuân thủ quy định của pháp luật và phải đảm bảo an toàn phòng dịch trước khi được vận chuyển.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đảm bảo hệ thống báo hiệu trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia, thực hiện công tác điều tiết hướng dẫn giao thông tại các vị trí trọng yếu để đảm bảo giao thông đường thủy nội địa được thông suốt, an toàn.

Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố tham mưu UBND tỉnh, thành phố tạo điều kiện thuận lợi, xem xét cho phép một số cảng, bến thủy nội địa hàng hóa đã đáp ứng các yêu cầu về an toàn phòng, chống dịch được hoạt động để vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa được thông suốt, phục vụ cho đời sống của người dân và hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; Phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương để bố trí thực hiện xét nghiệm nhanh Covid-19 tại cảng, bến thủy nội địa, tại các chốt kiểm soát trên đường thủy (nếu có) hoặc bố trí phương tiện xét nghiệm lưu động để tăng cường hiệu quả kiểm soát dịch và hỗ trợ hoạt động vận tải được thông suốt; Công bố, thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các vị trí chốt kiểm soát trên đường thủy nội địa. Thông tin công bố phải bao gồm: vị trí chốt, các loại giấy tờ phải xuất trình, điều kiện để được lưu thông qua chốt, thông tin liên hệ tại chốt kiểm soát dịch, để thuyền viên, người lái phương tiện chủ động và chuẩn bị trước khi hành trình.

Về công tác kiểm soát dịch, trường hợp thuyền viên, người lái phương tiện xuất trình được bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực, Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và đã khai báo y tế đáp ứng yêu cầu của Bộ Y tế và chính quyền địa phương thì cho phương tiện lưu thông qua chốt kiểm soát dịch. Trường hợp thuyền viên, người lái phương tiện không xuất trình được bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực hoặc chưa khai báo y tế thì thực hiện nghiêm theo yêu cầu của cơ quan Y tế thực hiện test nhanh tại chỗ hoặc tiếp tục hướng dẫn và xử lý theo quy định về phòng chống dịch. Nếu phát hiện thuyền viên, người lái phương tiện dương tính với SAR-CoV-2 thì tổ chức cách ly theo quy định.

Quy định vận chuyển hàng hoá đường thuỷ nội địa trong điều kiện chống dịch Covid-19: Trước khi vận chuyển hàng hóa, đơn vị vận tải thực hiện các yêu cầu : Yêu cầu thuyền viên, người lái phương tiện thực hiện ngay việc khai báo y tế trực tuyến hoặc khai báo y tế bằng giấy (nếu không có điện thoại thông minh); Yêu cầu thuyền viên, người lái phương tiện trong suốt hành trình chỉ ở trên phương tiện, hạn chế tối đa tiếp xúc với người ngoài, đảm bảo thuyền viên trên phương tiện có Giấy xét nghiệm còn hiệu lực; Khuyến khích chủ phương tiện, đơn vị vận tải thực hiện ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục phương tiện vào, rời cảng bến thủy nội địa để hạn chế tiếp xúc, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.

Thuyền viên, người lái phương tiện cần có bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực, cập nhật thông tin về các chốt và các yêu cầu cụ thể đối với kiểm soát dịch trên tuyến để chủ động chuẩn bị các nội dung cần xuất trình tại các chốt kiểm dịch trên đường thủy nội địa.

Trong thời gian vận chuyển (phương tiện hành trình trên tuyến): Thuyền viên, người lái phương tiện tự theo dõi nhiệt độ và sức khỏe hàng ngày, nếu có ho, sốt, khó thở, mệt mỏi thì thông báo ngay cho đơn vị quản lý (chủ phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải) và cơ quan y tế để xử lý kịp thời; Quá trình phương tiện hành trình trên tuyến đường thủy nội địa phải đi thẳng từ cảng, bến xuất phát đến cảng, bến đích ghi trên giấy phép rời cảng, bến cuối cùng do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến đường thủy nội địa: Thuyền viên, người lái phương tiện chấp hành nghiêm sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch bệnh để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Trong thời gian phương tiện hành trình trên tuyến, nếu giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 hết hiệu lực, thì tổ chức test nhanh cho thuyền viên, người lái phương tiện. Trường hợp không có test nhanh tại chỗ hoặc test nhanh lưu động thì được kéo dài thời gian hiệu lực của giấy xét nghiệm đến khi phương tiện cập cảng, bến thủy nội địa gần nhất theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

Trong thời gian lưu tại cảng, bến thủy nội địa: Thuyền viên, người lái phương tiện không được lên bờ, trừ trường hợp bất khả kháng liên quan đến cấp cứu, an toàn cho phương tiện và do điều kiện thời tiết như bão, lũ…; Thực hiện thủ tục vào, rời cảng bến thông qua người được ủy quyền để hạn chế tiếp xúc, giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm. Trường hợp không có người ủy quyền làm thủ tục cảng vụ, chỉ cử 01 thuyền viên lên làm thủ tục cảng vụ, người lên bờ làm thủ tục phải tuân thủ các quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19 (mặc bộ quần áo chống dịch, luôn đeo khẩu trang, giữ 5 khoảng cách an toàn 1,5-2m khi tiếp xúc, thường xuyên sát khuẩn tay..., thải bỏ khẩu trang, bộ quần áo chống dịch tại nơi quy định khi quay trở lại phương tiện); Thuyền viên, người lái phương tiện thực hiện đúng, đầy đủ các quy định trên áp dụng các quy định hiện hành của Bộ Y tế, không bị cách ly khi trở về địa phương, nhưng phải tự theo dõi sức khoẻ trong vòng 14 ngày và kịp thời báo ngay cho đơn vị quản lý và cơ quan y tế địa phương khi có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thực hiện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2470
Lượt truy cập: 155.158.826