Trạm Phong Thử tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi tiếp tục tổ chức thu phí trở lại

Thứ bẩy, 25/09/2021 22:42

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tiếp tục tổ chức thu phí tại Trạm Phong Thử tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi từ 0h ngày 26/9/2021, sau 14 ngày tạm dừng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nút giao Phong Thử

VEC cho biết, ngày 25/9/2021, Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn ban hành Quyết định số 16184/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị xã Điện Bàn (trừ các khu vực đang thực hiện phong tỏa).

Do đó, Trạm Phong Thử tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, thuộc địa bàn thị xã Điện Bàn, đủ điều kiện thu phí trở lại từ 0h ngày 26/9/2021 theo quy định của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số 5028/TCĐBVN-TC ngày 19/7/2021 và Văn bản số 5093/TCĐBVN-TC, ngày 21/7/2021 hướng dẫn một số nội dung liên quan đến tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, Trạm Phong Thử cũng đã 2 lần tạm dừng hoạt động thu phí để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (lần đầu, từ 0h ngày 16/8/2021 đến 0h ngày 04/9/2021; lần 2, từ 0h ngày 12/9/2021 đến 0h ngày 26/9/2021).

Như vậy, đến nay, trên toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi chỉ còn duy nhất Trạm Túy Loan đang tạm dừng tổ chức thu phí.

P.V

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:8504
Lượt truy cập: 145.675.748