Tạo điều kiện cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe khu vực áp dụng Chỉ thị 16

Thứ sáu, 01/10/2021 21:45

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai về việc cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe tại các địa phương áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa

Bộ GTVT nhận được Văn bản số 6111/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 26/8/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và văn bản của một số địa phương (như: Văn bản số 9853/SGTVT-SH ngày 09/09/2021 của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Văn bản số 3199/SGTVT- QLPT&NL ngày 16/9/2021 của Sở Giao thông vận tải Nghệ An, Văn bản số 2639/QLVTPT&NL ngày 24/9/2021 của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa) kiến nghị về việc tháo gỡ khó khăn khi cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe trong thời gian địa phương thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 16). Sau khi xem xét các văn bản nêu trên và góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Các đơn vị liên quan tạo điều kiện, cho phép cho người cư trú, người thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, khu vực địa phương áp dụng Chỉ thị 16 mà có Giấy phép lái xe quá hạn sử dụng được thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe theo hướng dẫn dưới đây:

Ngày hết hạn của Giấy phép lái xe để thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại theo quy định tại Điều 36, Điều 38, Điều 39, Điều 40, Điều 41 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được tính bằng ngày hết hạn thực tế ghi trên Giấy phép lái xe cộng thêm thời gian địa phương áp dụng Chỉ thị 16; Thời gian thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại theo điểm a mục này là 01 tháng kể từ ngày địa phương kết thúc áp dụng Chỉ thị 16, đồng thời áp dụng theo từng đợt địa phương áp dụng Chỉ thị 16.

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cơ quan quản lý về giao thông vận tải tại địa phương: Tăng cường triển khai việc cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia để phục vụ người dân có yêu cầu. Cơ quan quản lý về giao thông vận tải tại địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16 nghiên cứu cho phép những người dân đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế được thực hiện thủ tục hành chính cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe tại cơ quan, đơn vị theo quy định.

P.V

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:177
Lượt truy cập: 131.013.406