Đôn đốc thực hiện quy định về lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP

Thứ tư, 01/12/2021 15:19

Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa ký Công văn số 12733/BGTVT-VT gửi Thanh tra Bộ; Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Sở Giao thông vận tải, Giao thông vận tải - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở GTVT) về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết số 66/NQCP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; đôn đốc thực hiện quy định về lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP (lần 4).

Để tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại mục 6 Nghị quyết số 66/NQCP ngày 01/7/2021 Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2021; mục 2 phần II của Thông báo số 271/TB-VPCP ngày 21/10/2021 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2021, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu các Sở GTVT tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị vận tải kinh doanh vận tải trên địa bàn khẩn trương thực hiện nghiêm việc lắp đặt camera trên xe để ghi, lưu trữ hình ảnh trong quá trình tham gia giao thông đối với các phương tiện xe thuộc diện phải lắp camera (xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ trở lên; xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ, xe đầu kéo) quy định tại khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP. Thời gian thực hiện đảm bảo xong trước ngày 31/12/2021 theo Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

Đồng thời, các Sở GTVT yêu cầu đơn vị bến xe khách, bến xe hàng phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra các phương tiện ra, vào bến phải thực hiện nghiêm các điều kiện về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định; tăng cường tuyên truyền đến lái xe, đơn vị kinh doanh vận tải trong việc phải lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải xong trước 31/12/2021 để tránh bị xử lý vi phạm từ ngày 01/01/2022.

Các Sở GTVT giao Thanh tra Sở phối hợp với đơn vị bến xe khách, bến xe hàng và lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra các phương tiện trước khi xe xuất bến và trong quá trình khai thác hoạt động kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm không lắp camera trên xe theo quy định.

Các Sở rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện (theo Phụ lục gửi kèm theo Công văn này) về Bộ GTVT (qua Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Vụ Vận tải) trước ngày 05/12/2021.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo hướng dẫn các Sở GTVT thực hiện để đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn khẩn trương thực hiện việc lắp đặt camera theo lộ trình tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GTVT trước ngày 15/12/2021. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Vụ Vận tải kiểm tra, đôn đốc công tác thực hiện tại địa
phương có số lượng phương tiện thuộc diện phải lắp camera (số lượng lớn hoặc tỷ lệ lắp còn ít).

Thanh tra Bộ chỉ đạo Thanh tra GTVT thuộc các Sở GTVT kết hợp với công tác thanh tra, kiểm tra để tuyên truyền cho đơn vị kinh doanh
vận tải, lái xe về xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP kể từ ngày 01/01/2022 đối với các phương tiện không thực hiện lắp camera giám sát trên xe theo quy định; Xây dựng kế hoạch để tổ chức kiểm tra việc lắp đặt camera trên xe để ghi, lưu
trữ hình ảnh trong quá trình tham gia giao thông đối với các phương tiện xe thuộc diện phải lắp camera (xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ trở lên; xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ, xe đầu kéo) và xử lý nghiêm đối với các phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm theo quy định.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:37
Lượt truy cập: 133.605.780