Công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa

Thứ ba, 14/12/2021 14:48
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông vừa ký Quyết định số 2122/QĐ-BGTVT công bố Danh mục thủ tục hành chính(TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa.

Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa gồm 60 TTHC lĩnh vực đường bộ, 18 TTHC lĩnh vực đường bộ, 61 TTHC lĩnh vực hàng hải; 35 TTHC lĩnh vực Đường thủy nội địa, 93 TTHC lĩnh vực hàng không, 51 TTHC lĩnh vực đăng kiểm và 09 TTHC thuộc lĩnh vực khác.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2022, thay thế Quyết định số 1194/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 6 năm 2019 và Quyết định số 1032/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 5 năm 2020.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:16024
Lượt truy cập: 140.838.507