Bình Định: Tăng cường công tác quản lý một số công trình giao thông

Thứ hai, 24/01/2022 09:25
Để tăng cường công tác quản lý và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả một số công trình giao thông trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng xây dựng công trình; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản 373/UBND-KT ngày 19/1/2022.

Đoạn sân bay Phù cát - Bảo tàng Quang Trung

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các địa phương có liên quan tổng hợp báo cáo cho UBND tỉnh về tình hình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án thuộc Đề án Sửa chữa, nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh, tuyến Quốc lộ 19B (đoạn sân bay Phù Cát - Bảo tàng Quang Trung) và các tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, giai đoạn 2021 - 2025, trước ngày 15/02/2022; đồng thời, khẩn trương chuyển kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án thuộc Đề án cho các địa phương để kịp thời chi trả cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của các dự án, hoàn thành trước ngày 28/01/2022.

Ban QLDA Giao thông tỉnh lập kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án tuyến đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân; đồng thời, tổng hợp tình hình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án này, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/02/2022. Tổng hợp báo cáo tình hình triển khai các thủ tục đầu tư và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án: Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn; Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639), trên địa bàn thị xã Hoài hơn; Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT638) đến đường ven biển (ĐT639), trên địa bàn huyện Phù Mỹ; Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại, Tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân và Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT639), đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới, Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hòa đi Ân Hảo Tây, Tuyến đường tránh ĐT633, đoạn từ Núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT639), Đường phía Tây huyện Vân Canh (từ Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex Bình Định đến Thị trấn Vân Canh); báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15/02/2022.

UBND các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước, An Lão, Hoài Ân, Vân Canh, UBND thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh báo cáo kết quả đạt được, các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án có liên quan; báo cáo đề xuất cho UBND tỉnh trước ngày 15/02/2022.

Nguồn: Cổng TTĐT Bình Định

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3722
Lượt truy cập: 143.152.111