Thanh tra công tác phòng chống tham nhũng tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

Thứ năm, 21/04/2022 08:24

Sáng ngày 19/4/2022, tại trụ sở của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (GTVT), Thanh tra Bộ GTVT đã triển khai Hội nghị công bố Quyết định số 481/BGTVT-TTr ngày 12/4/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Trường Đại học Công nghệ GTVT.

Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lâm Văn Hoàng chủ trì cuộc họp công bố quyết định. Cùng dự có Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lê Văn Doãn, thành viên Đoàn thanh tra, Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng và lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường Đại học Công nghệ GTVT.

Chánh Thanh tra Bộ GTVTLâm Văn Hoàng, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Theo Quyết định, Đoàn thanh tra do ông Đoàn Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Thanh tra Hành chính, Thanh tra Bộ GTVT làm Trưởng đoàn. Thời kỳ kiểm tra là giai đoạn 2020 - 2021 và các thời kỳ có liên quan. Thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Bộ trưởng Bộ GTVT ủy quyền Phó Chánh thanh tra Bộ Lê Văn Doãn. chỉ đạo hoạt động của Đoàn thanh tra,... xem xét xử lý hoặc kiến nghị Bộ trưởng Bộ GTVT xử lý các kiến nghị của Đoàn thanh tra theo quy định.

Trưởng đoàn thanh tra Đoàn Anh Tuấn công bố toàn văn Quyết định thanh tra

Mục đích của cuộc thanh tra là đánh giá về trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Trường Đại học Công nghệ GTVT nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật của Trường Đại học Công nghệ GTVT (nếu có) để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Sau khi nghe đại diện Đoàn kiểm tra công bố Quyết định, Đại diện Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, PGS. TS Nguyễn Hoàng Long – Hiệu trưởng báo cáo tóm tắt nội dung liên quan theo Quyết định thanh tra; cam kết Trường chấp hành đúng nội dung Quyết định thanh tra; phân công các đầu mối để làm việc với  Đoàn thanh tra và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.

PGS. TS Nguyễn Hoàng Long – Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT báo cáo tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố, Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lâm Văn Hoàng đề nghị Trường Đại học Công nghệ GTVT và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chấp hành nghiêm túc quyết định thanh tra, phối hợp với Đoàn thanh tra thực hiện theo đúng quy định pháp luật; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra, đặc biệt nghiêm túc chấp hành quy định về phòng chống dịch Covid-19. Về phía Đoàn thanh tra phải thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo Quyết định số 481/BGTVT-TTr ngày 12/4/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT, công tác thanh tra phải tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm nội dung, thẩm quyền và thời hạn theo quy định.

Phan Ninh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:6806
Lượt truy cập: 143.054.454