Thanh tra Sở GTVT tỉnh Kon Tum chú trọng bảo vệ hành lang an toàn đường bộ (15/02/2019)

Bên cạnh việc kiểm tra, xử lý xe vi phạm quá khổ, quá tải, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Kon Tum còn chú trọng công tác tuyên truyền, nỗ lực để từng bước nâng cấp, sửa chữa và xây mới, tiến đến hoàn thiện dần hành lang đường bộ trên địa bàn toàn tỉnh.

Khách online:1801
Lượt truy cập: 83971827