Phát động viết tin, bài về “Thanh tra ngành GTVT với công tác phòng, chống dịch Covid-19 và vận tải hàng hóa” (22/09/2021)

Thanh tra Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục: Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam và Hàng không Việt Nam; Thanh tra các Sở Giao thông vận tải, Thanh tra Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai đề nghị viết tin, bài về “Thanh tra ngành GTVT với công tác phòng, chống dịch Covid-19 và vận tải hàng hóa”.

Khách online:12797
Lượt truy cập: 127.078.883